BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

EVV - DOKUMENT

EVV - DOKUMENT

Elektricitet - Ventilation - VVS

Dokumentet avser kontroll över genomförda installationer i:
 

Våtrum


El-installation


Ventilation


Köksinstallation


Golv


Externa installationer i bostadsrätten ansvarar innehavaren alternativt kommande innehavare för beroende på överenskommelse parterna emellan. Installationer utförda via bostadsrättsföreningen ansvarar bostadsrättsföreningen för såvida utomstående ej genomfört förändring. Bristfälligt utförda installationer kan påverka ersättning från försäkringsbolag vid påvisad skada.

Lägenhetsägare

Brf

EVV - Direktbostad

Beställare


Värdeutlåtande och evv-intyg bostadsrätt

Uppskattat försäljningspris för bostadsrätt utgör

KRONOR (SEK)
+/-
KRONOR (SEK)